Inspiration

Mer av allt

null

Nu får det gärna vara mycket tyg. I en mix av material och mönster kan du tillåta dig att våga mer i din textila inredning. Mycket blir vackert säger vi! Så låt dina tyger få flera egenskaper i ett rum – låt dem mjuka upp, dämpa ljud eller varför inte vara en fin rumsdelare.

Saxagårdsvägen 7, 362 51 Väckelsång

0470-33275 info@sydtextil.se