Saxagårdsvägen 7, 362 51 Väckelsång

0470-33275 info@sydtextil.se